EXCAVACIONS CACERES, S.L.


Actualment l'empresa ofereix als seus clients serveis de:

- DEMOLICIONS                                                                                                      - EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES                                                  

- MURS ESCULLERA                                                                                              - TRANSPORT DE MATERIALS I ÀRID

- LLOGUER DE CONTENIDORS I GESTIÓ DE RESIDUS                                     - INSTAL·LACIONS EN RASES PER A AIGUA, LLUM, TELÈFON, ETC.

- REVESTIMENT DE CUNETES DE FORMIGÓ                                                     - COL·LOCACIÓ DE BARRERES DE SEGURETAT

- NETEJA DE RIERES                                                                                             - TREBALLS FORESTALS (CAPÇAL TRITURADOR)

- DESBROSSAMENT MANUAL I MECÀNIC (CAPÇAL DESBROSSADOR)         - SERVEIS EN VIES PÚBLIQUES

- VENDA DE SALS FUNDENTS                                                                             - DISPOSEM DE CULLERA DE CRIBATGE

 • Cullera de cribatge
 • Màquina hincapostes
 • Barreres de Seguretat
 • Compactació de terrenys
 • Revestiment cuneta de formigó
 • Tala d'arbrat
 • Tala d'arbrat
 • Capçal triturador
 • Desbrossament amb tractor
 • Preparació mur escullera
 • Mur escullera
EXCAVACIONS CACERES, S.L. · Avinguda Catalunya, 129 08296 Castellbell i el Vilar (938282109) info@excavacionescaceres.com